Sistemi për menaxhimin e Agjensisë shfytezoni të mirat e Sistemit


Travel and Tours CRM
CRM by Agjensia.com
PAKETA III - Ticketing
7 Module me DB të Dedikuar
SSD Cloud Hosting
Database e DEDIKUAR
Mirëmbajtje + Suport Online

Sistem për menaxhimin e Agjensisës Tuaj!

HYRJE NE SYSTEM
Username :
Password :


- Identifikohu dhe hyr në panelin e menaxhimit.
- Mundësi të krijoni llogari për secilin punëtor.
- Kontrolli i plotë i biletave për secilin...
- Si dhe Module shtesë në menu kryesore...
- Rekomandohet të lexohet manuali perdorimit

LISTA E SHERBIMEVE !

- Regjistrimi i çdo veprimi
- Print Pamje i cdo veprimi
- Moduli RAPORTE per gjitha veprimevet
- Moduli TSR/DSR me detaje për veprimet
- Moduli FLETE UDHETIMI per cdo rrugë
- Moduli AUTO ALERT për çdo Dukument
- Moduli AUTO SERVIS për gjitha mjetet
- Moduli VALUTA EXCHANGE OFFICE
- Moduli ARKA e Agjensisë
- Moduli B2B Bashkpunimi me tjerë
- Raporte për CDO MODUL në menu
- Pa Limite në PERDORUES